• 312 Railway
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 1,148 Sq Ft Total
$84,900
 • 914 Nipawin
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 140 Lot Size
 • 1,092 Sq Ft Total
$144,900
 • 101 Jackson
 • Nipawin
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 127 Lot Size
 • 1,536 Sq Ft Total
$197,000
 • 3 Rural Address
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 210 Lot Size
 • 528 Sq Ft Total
$184,900
 • 213 5th
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 140 Lot Size
 • 728 Sq Ft Total
$69,900
 • 405 Pine
 • Tobin Lake
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 100 Lot Size
 • 1,316 Sq Ft Total
$159,900
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,372 Sq Ft Total
$335,000
 • Rural Address
 • Codette
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,328 Sq Ft Total
$369,900
 • 7 Spierings
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 177 Lot Size
 • 1,096 Sq Ft Total
$179,000
 • 303-305 1st
 • Codette
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 884 Sq Ft Total
$129,900
 • 302 Rustad
 • White Fox
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 115 Lot Size
 • 1,240 Sq Ft Total
$92,000
 • 128 VETERANS
 • Smeaton
 • 4 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 110 Lot Size
 • 960 Sq Ft Total
$79,500
 • 415 Railway
 • White Fox
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 115 Lot Size
 • 980 Sq Ft Total
$49,900
 • 912 Nipawin
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 140 Lot Size
 • 1,076 Sq Ft Total
$239,000
 • 708 10th
 • Nipawin
 • 5 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 100 Lot Size
 • 1,102 Sq Ft Total
$209,000
 • 200 5th
 • Choiceland
 • 4 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 132 Lot Size
 • 1,352 Sq Ft Total
$74,500
 • 305 Cheri
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 130 Lot Size
 • 1,004 Sq Ft Total
$153,900
 • 412 Railway
 • Codette
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 1,009 Sq Ft Total
$55,000
 • 2905 Albert
 • Carrot River
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 108 Lot Size
 • 1,363 Sq Ft Total
$94,000
 • 603 8th
 • Nipawin
 • 5 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 120 Lot Size
 • 1,111 Sq Ft Total
$199,000
 • 205 6th
 • Nipawin
 • 6 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 140 Lot Size
 • 1,118 Sq Ft Total
$249,000
 • 118 5th
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 135 Lot Size
 • 960 Sq Ft Total
$146,500
 • 513 Pine
 • Tobin Lake
 • 6 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 123 Lot Size
 • 1,140 Sq Ft Total
$375,000
 • 309 1st
 • Nipawin
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 120 Lot Size
 • 1,284 Sq Ft Total
$159,000
 • Rural Address
 • Tobin Lake
 • 3 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 2,222 Sq Ft Total
$779,000
 • 107-109 Central
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 150 Lot Size
 • 1,236 Sq Ft Total
$94,000
 • 342 3rd
 • Carrot River
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 616 Sq Ft Total
$99,900
 • 413 Railway
 • White Fox
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 115 Lot Size
 • 1,056 Sq Ft Total
$42,000
 • 303 516 4th
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,202 Sq Ft Total
$319,500
 • Rural Address
 • Torch River Rm No. 488
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,631 Sq Ft Total
$279,000
 • 615 8th
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 120 Lot Size
 • 1,320 Sq Ft Total
$126,900
 • 720 Birch
 • Tobin Lake
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 100 Lot Size
 • 1,188 Sq Ft Total
$299,000
 • 708 PINE
 • Tobin Lake
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 121 Lot Size
 • 700 Sq Ft Total
$125,000
 • 318 6th
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 143 Lot Size
 • 832 Sq Ft Total
$79,900
 • 323 6th
 • Nipawin
 • 5 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 135 Lot Size
 • 1,522 Sq Ft Total
$54,900
 • 200 2nd
 • Codette
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 1,144 Sq Ft Total
$129,000
 • 112 5th
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 163 Lot Size
 • 1,298 Sq Ft Total
$165,000
 • 410 Maple
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 150 Lot Size
 • 962 Sq Ft Total
$114,900
 • 90 Railway
 • Carrot River
 • 4 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 1,584 Sq Ft Total
$156,000
 • 1 Rural Address
 • Tobin Lake
 • 3 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 2,222 Sq Ft Total
$779,000
 • 11 Rural Address
 • Nipawin
 • 290 Lot Size
$97,000
 • 20 Rural Address
 • Nipawin
 • 225 Lot Size
$57,000
 • 21 Rural Address
 • Nipawin
 • 132 Lot Size
$57,000
 • Rural Address
 • Nipawin
 • 179 Lot Size
$57,000
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
$84,900
 • 10 Birch
 • Tobin Lake
 • 100 Lot Size
$79,900
 • 1 Birch
 • Tobin Lake
 • 101 Lot Size
$129,900
 • Lot 1 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$100,000
 • Lot 4 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$45,000
 • Lot 5 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$45,000
 • Lot 6 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$45,000
 • 1208 8th
 • Nipawin
 • 145 Lot Size
$80,000
 • Rural Address
 • Moose Range Rm No. 486
 • 802 Lot Size
$62,500
 • 1 12th
 • Nipawin
 • 36 Lot Size
$149,000
 • 109 5th
 • Nipawin
 • 140 Lot Size
$17,000
 • Rural Address
 • Tobin Lake
 • 95 Lot Size
$78,000
 • 601-605 Nipawin
 • Nipawin
 • 128 Lot Size
$195,000
 • Rural Address
 • Moose Range Rm No. 486
 • 400 Lot Size
$42,500
 • Rural Address
 • Archerwill
 • 105 Lot Size
$29,900
 • Rural Address
 • Archerwill
 • 98 Lot Size
$104,900
 • 109 Main
 • White Fox
 • 2,510 Sq Ft Total
$40,000
 • 101 Rustad
 • White Fox
 • 240 Sq Ft Total
$25,000
 • 211 1st
 • Nipawin
 • 3,619 Sq Ft Total
$115,900
 • 1007 Main
 • Carrot River
 • 2,800 Sq Ft Total
$99,500
 • 9 Main
 • Carrot River
 • 933 Sq Ft Total
$25,000
 • 25 Main
 • Carrot River
 • 1,002 Sq Ft Total
$22,500
 • 701-705 1st
 • Nipawin
 • 3,250 Sq Ft Total
$199,000
 • 1112 1118 8th
 • Nipawin
 • 4,800 Sq Ft Total
$299,000
 • 9.59 Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 3,000 Sq Ft Total
$200,000
 • 12 Main
 • Carrot River
 • 1,120 Sq Ft Total
$80,000
 • 10 Rural Address
 • Nipawin
$249,900
 • 114 Railway
 • Nipawin
 • 4,500 Sq Ft Total
$292,500
$4.57
 • 1203 8th
 • Nipawin
 • 20,785 Sq Ft Total
$2,900,000
 • 108 1st
 • Nipawin
 • 2,100 Sq Ft Total
$284,900
 • 902 Willow
 • Tobin Lake
 • 1,014 Sq Ft Total
$399,000
 • 901 Willow
 • Tobin Lake
$149,000
 • 102 1st
 • Carrot River
 • 2,080 Sq Ft Total
$175,000